Gazdag nők – lelkiekben és anyagiakban. Nők és a pénz

(Megjelent az Elixir Magazin 2008. évi júniusi számában.)

„Uúúutálom!” – közölte az egyik, leendő vállalkozónő egyik női önismereti tréningemen. A kijelentés a pénzre vonatkozott. A döbbenet bennem szorította a levegőt. Hogyan akar valaki vállalkozni, ha ennyire negatív a viszonya a pénzhez. Amikor másodszor hallottam ugyanezt a kijelentést, elkezdtem figyelni nőtársaimat. És elkezdtem gondolkodni, miért nem tudunk simán eszközként tekinteni a pénzre, miért tapad hozzá annyi előítélet, mítosz, és gyakran fájdalom, keserűség is. Egy idő után rájöttem, rendkívül fontos, hogy a nők figyeljenek a pénzre önismereti szempontból is.

Sokan megkérdezik tőlem, miért kell egyáltalán külön foglalkozni a nők és pénz viszonyával. Amikor felsorakoztatom az érveket, utána már nem kérdés a kérdés. Nézzük tehát a magyarázatul szolgáló tényeket.

A nők szegényebbek

Egy 1980-as ENSZ jelentésben ez olvasható:

„A nők teszik ki a világ népességének felét,
ők dolgozzák le az összmunkaidő közel kétharmadát,
de a világ bevételének alig egytizedéből részesülnek,
és a világ javainak csak kevesebb, mint egyszázada felett rendelkeznek.”

A világon tehát – az átlagokat figyelembe véve – mindenütt a nők a szegényebbek. Még a leggazdagabb országokban is. Az USA-ban a házasságok fele válással végződik, és ott is többnyire a nőnél maradnak a gyerekek – ő felelős ettől kezdve anyagilag önmagáért, a gyermekeiért. A válást követő első évben átlagosan 73%-kal zuhan az amerikai nők életszínvonala. Köztudott, hogy Magyarországon is magas a válási arány: 1960-ban a megkötött házasságok 18%-a végződött válással, 2005-ben ez az arány már 43% volt. Nálunk is a nőknél maradnak többnyire a gyerekek, és ennek következtében itthon is jelentősen visszaesik a nők, és tegyük hozzá csonka családjuk életszínvonala.

Közismert az is, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak. Az 50 év feletti amerikai nők 47%-a egyedül él, azaz önmaguk felelnek a pénzügyeikért. Az USA-beli tények és statisztikák azt mutatják, hogy 7-10 évvel hosszabb a nők átlagos életkora, de akár 15-20 évvel is tovább élhetnek a nők, mint a férfiak. Magyarországon az 1990-es évektől napjainkig a nők átlagosan 8.5 évvel élik túl a férfiakat – 2005-ben a férfiak átlagos életkora 67, a nőké 75 év volt. És ezekről az élettől kapott extra évekről anyagilag a nőknek kell gondoskodniuk.

A nők nyugdíja Amerikában körülbelül ¼-e, mint a férfiaké. Ennek okai, hogy az USA-ban egy nő átlagosan 14.7 éven át kiesik a munkából, a férfiak esetében 1.6 (!) évről van szó csupán. Történik mindez elsősorban azért, mert noha a nők szerepei megváltoztak az elmúlt 100-150 évben, tradicionálisan még mindig a nők az otthonok rendben tartói, a gyerekgondozók és -nevelők. S kevesebb a nők nyugdíja azért is, mert a nők munkabére általában alacsonyabb, mint a férfiaké még az Amerikai Egyesült Államokban is. Magyarországon a KSH adatai szerint a nők bruttó keresete a férfiak keresetének %-ában így néz ki:
•    1998-ban fizikai munkánál kb. 73%-a, szellemi munkánál kb. 63.%-a,
•    2004-ben fizikai munkánál mintegy 77%-a, szellemi munkánál kb. 86%-a.

Tehát igaz Magyarországon is, hogy általában a nők munkabére alacsonyabb, mint a férfiaké. És ez még a tíz legnépesebb női (!) szakmában is így van. Egy kivételével mindenütt kereseti előnyben vannak a férfiak a 2005. évi statisztikai adatok szerint az eladók, a takarítók, az általános iskolai pedagógusok, a gyártósori összeszerelők, a könyvelők, a pénzügyi ügyintézők, a felszolgálók esetében. Csak a segédápolóknál, beteghordóknál, műtőssegédeknél, a dajkáknál nincs kereseti előnyük a férfiaknak. Egyébként ezek a területek a legalacsonyabban fizetett (női) munkák közé tartoznak. A vállalkozásokban a szintén alulfizetett, ún. segítő családtagok száma jelentős részben nő – Magyarországon több mint 70%-uk.

Hogy a nők idős korukra szegényebbek, mint a férfiak annak az is lehet az oka, hogy inkább a nők vállalnak részmunkaidős állásokat, s kevesebb jövedelmük törvényszerűen jár kevesebb nyugdíjjal. Amerikában négyből 3 nő szegénységben él idős korában, miközben 80%-uk nem volt szegény, amikor a férje élt. Az előrejelzések azt mutatják, hogy 10 nőből 7 amerikai nő várhatóan szegénységben él majd a jövőben. A kiterjesztett nyugdíjkorhatár miatt 74 éves korokig pénzt kell keresniük az 1948 és 1964 között született amerikai nőknek. És nincs ez másként a magyar nők esetében sem. Az öregségi nyugdíj 2005 januárjában Magyarországon a nők esetében havi 62 ezer 500 Ft, a férfiak esetében 74 ezer 750 Ft; a különbség 12 ezer 250 Ft a férfiak javára.

A konyhapénz beosztásán túl

A nőknek azért is dolgozniuk kell úgymond muszájból, mert elégtelenek a pénzügyi megtakarításaik. Jelentősebbek a hiányosságaik, mint a férfiaknak, és idehaza még inkább, mint az USA-ban. Ugyanakkor az nem lehet vigasz, hogy Magyarországon a férfiak pénzügyi intelligenciája sem fejlett, hiszen mint láthattuk a nőket jobban sújtja a szegénység. S hogy ezt elkerüljék, jó előre gondoskodniuk kellene magukról. Csakhogy a nők többsége – az átlag nő – gyakran visszautasítja azt, hogy a pénzzel komolyabban foglalkozzon. És ezúttal nem konyhapénz beosztásának tudományáról van szó. Tudjuk, ez gyakran tradicionálisan női feladat, de ettől még nem lesz tele egy nőnek a saját pénztárcája, és egyáltalán nem lesz biztosított az anyagi függetlensége, öregkorára sem.

Erika Yong írja egy helyütt azt, hogy mi, nők megszereztük a végkimerüléshez való jogot – utalva arra, hogy a nők hagyományos szerepei mellett változatlanul a a vállukat nyomják az új női szerepek, például a munkavállalás mindennapos teendői. A legtöbb nőnek elege van abból, hogy a maradék kicsinyke szabad idejében újabb kötelezettségeket vegyen magára, és így utasítják vissza aztán a pénzzel való foglalkozás komolyabb vetületeit is: a pénzügyi tájékozottság megszerzését, majd azok tettekre, pontosabban pénzügyi profitra váltását.

Hogyan legyen tele a saját női pénztárcád?

Elizabeth Cady Stanton, a nők jogaiért küzdő aktivista több mint 100 évvel ezelőtt halt meg, 1815-1902 között élt. A következőkre hívta fel a figyelmet sok-sok évtizeddel ezelőtt:

„Egy nő mindig függő helyzetben lesz mindaddig, amíg nincs saját pénztárcája.”

A nőket ugyanis évszázadok, mi több évezredek óta a függésre kondicionálja a patriarchális társadalmi rend szerte a világon. Mégpedig a férfitől – előbb az apjától, aztán a férjétől -, a családtól, később pedig a cégtől/munkahelytől, a kormánytól, az államtól való függésre.

Nekünk nőknek fel kell azonban tennünk magunknak a kérdést: valóban gondoskodnak rólunk? És nagyon nem szabad elfelejtenünk, hogy a 21. században élünk! Ha ma is a hagyományos függelmeket választjuk, akkor az egyenlő lesz a szinte teljes női kiszolgáltatottsággal.

„Fiatalon nagyon boldogok voltunk. Azután pedig elváltunk. Elhagyott engem egy fiatalabb nőért. Életemben először vagyok kénytelen a saját lábamon megállni.”

Hány nőnek lehet ismerős ez az idézet a tipikusságával? Legalább sajátmagunknak valljuk be mi, nők, hogy kitől, mitől függ az anyagi helyzetünk!

A nőknek kell, ahogy Elizabeth Cady Stanton írta saját pénztárca, azaz saját jövedelem, önálló kereset, mert ez biztosítja az anyagi függetlenségünket, így kerülhetjük el a kiszolgáltatottságot. Virginia Wolf hívta fel a figyelmet a saját szoba fontosságára, azaz arra, hogy egy nőnek legyen saját területe, ahol alkotni tud, háborítatlanul egyedül lehet, ha arra van igénye. A mai világban sok nő esetében lehet jogos, illetve jogos a saját autó vagy a saját számítógép és az internethozzáférés is. Ezzel szemben mi a helyzet? A legtöbb családban, ha csak egy autó van, azt gyakran a férfi használja, és a számítógépnél, az internethasználatban is többnyire elsőbbséget élveznek otthon a fiúk, a férfiak a lányokkal és nőkkel szemben.

Legyen választásunk nőként

Kim Kiyosaki írja „Gazdag nő” című könyvében, ami hamarosan megjelenik magyarul is:

„Napjainkban, sokkal inkább, mint eddig bármikor, mi nők, többé nem függhetünk senki mástól, legyen az a férjünk, a partnerünk, a szüleink, a főnökünk vagy az állam, hogy pénzügyileg gondot viseljenek ránk. Ami az anyáinkra, nagyanyáinkra igaz volt, az ránk már nem alkalmazható. Véleményem szerint a nőknek meg kell tanulniuk befektetni, hogy biztosítsák önmaguk és gyermekeik számára a nyugodt életet. Többé ez már nem csupán választható lehetőség. A szabályok megváltoztak, és ideje, hogy átvegyük az ellenőrzést saját pénzügyi jövőnk felett.”

Lehet, hogy sok nő számára riasztó, hogy még befektetéssel is foglalkozzon, pedig a sodródásunknak ára lesz, mert azt vesszük egyszer csak észre, hogy az életünk megtörtént velünk, és nincs meg a kellő önállóságunk, az igazi anyagi függetlenségünk. Mindennek az az ellenszere, ha megkérdezzük magunktól, mit akarunk kezdeni valójában az életünkkel? Ez tudatosságot és tervezést igényel. Minket nőket nem tanítottak meg arra, hogy gondoskodjunk anyagilag magukról – nem készültünk fel erre.

„Egész életünket azzal töltöttük, hogy a családunkról gondoskodjunk, ám saját magunkról képtelenek vagyunk gondoskodni ebben a létfontosságú dologban” – véli Kim Kiyosaki, és igazat kell adnunk neki. Már ami a pénzt illeti.

„Az anyagi függetlenség lényege, hogy van választásod. Sok ember számára csak egyetlen választás létezik – az olcsóbb élet” mondja Kim Kiyosaki.

A nők másképp viszonyulnak a pénzhez

Amikor pénzről van szó, a nők és a férfiak különböznek egymástól történelmi, pszichológiai, mentális és érzelmi vonatkozásban egyaránt. Ezek a pénz ún. gender, társadalmi nemi szempontjai.

A nők és férfiak között eltérés van a szocializációban, mások a családi minták, a hangok a múltból, a társadalom hatása az oktatás, a média, a vallás, a kortársak stb. esetében, mint a férfiaknál. Pénzügyekben is aláássa a rendszer a nők magukba vetet hitét, megtépázza a nők rátermettségét és önbizalmát. Mindezt nehezíti az is, hogy általánosságban eltérő az érzelmi stílus, eltérő a döntéshozatal a két nem között a pénzügyeknél. Mégis: a nőknek meg kell tanulniuk a saját anyagi védettségük kialakítását.

Ráadásul a nők jó befektetők, ha már rászánják magukat – ezt több tanulmány, kutatás, statisztika bizonyítja. Hogy kevésbé kockáztatók, itt előnyükre válik. És az is, hogy a nők kérdeznek, ha nem tudnak valamit, mert nem gondolják azt, hogy ettől leesnek valamiféle piedesztálról. És a nők azért is jobb befektetők, mert nincs meg bennük az ésszerűtlen macsó virtus, a pénz világában komoly veszélyt jelentő irracionális versenyszellem. Továbbá a nők jobban hajlandóak tanulni, fejlődni. Természetesen nem minden nő ilyen – de aki át tud lépni a saját árnyékán, a neveltetése visszahúzó mivoltán, azok a nők képesek a pénzügyi intelligenciájukat magasra fejleszteni, és megalapozni anyagi függetlenségüket, önállóságukat.

A jövedelemnek nincs határa – a bőség ugyanis egyben mélyen spirituális kategória. S miközben egy nő megtapasztalja ezt, nő az önbizalma is, és egyre jobban kontrollálja a saját idejét is.

Az anyagi védettség kialakítását segítheti, ha be tudjuk azonosítani a pénzügyi önismereti típusunkat – saját nők és pénz témájú trénigjeimen ez is megtörténik. Az a tapasztalat, hogy polarizálódnak a pénzügyi minták, azaz az ellentétek vonzzák egymást – például egy sporolós nő egy költekező férfit vonz magához, vagy fordítva -, s mindebből hihetetlen viták fakadnak, komoly nézeteltérés melegágyai lehetnek. Egy párnál, egy munkakapcsolatban kinek-kinek megvannak a saját mítoszai, előítéletei a pénzről, és mások lehetnek a pénzkezelési szokásaik is. Az általam vezetett női önismereti tréningen mindezek éppúgy szóba kerülnek, mint az adósságkezelés, illetve a pénzgazdálkodás, a befektetések, az anyagi függetlenség elérésének, a passzív jövedelemszerzésnek a módjai (tőkenyereség képzése, cash flow). Fontos hangsúlyoznom, hogy ezek a nők és pénz témájú tréningek kimondottan önismereti tréningek – nem pénzügyi, befektetési vagy hiteltanácsadás zajlik. Az általános, minden nőt érintő témákon túl a speciális helyzetben lévő nőknek – például kismamáknak, idős nőknek, esküvő előtt állóknak – speciálisan, rájuk szabott személyiségfejlesztő csoportokat lehet szervezni. A tájékozódást a www.gazdagnok.hu honlap segíti majd.

Mary Wollstonecraft, aki 1759 és 1797 között élt az első nőjogi kiáltványt írta, s a női hatalom kapcsán ezt vetette papírra:

„Nem kívánom, hogy (a nőknek) hatalmuk legyen a férfiak felett; csupán azt, hogy legyen hatalmuk önmaguk felett.”

S valóban fontos, hogy a nők átvegyék a hatalmat saját pénzügyeik felett is – úgy, hogy saját női pénztárcájukban, bankszámlájukon legyen mindig annyi pénz, ami az anyagi függetlenségüket biztosítja legalább. Mi több a spiritualitás eszközeit is igénybe véve, saját tudatformálásuk révén eljuthassanak a lelki és anyagi bőség birodalmába.

Hogy gazdag nők legyenek – lelkiekben és anyagiakban

Csapó Ida
női önismereti tréner, nők és pénz specialista


Ingyenes internetes hírlevelem a nők és pénz témáját járja körbe, de az önismeret, a női lelki gazdagság témakörét is érinteni fogjuk. A hírlevélre itt tudsz feliratkozni.
Ha érdekel, ne habozz jelentkezni!

http://www.gazdagnok.hu/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.gazdagnok.hu/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.gazdagnok.hu/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.gazdagnok.hu/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Kapcsolódó cikkek

4 Responses to “Gazdag nők – lelkiekben és anyagiakban. Nők és a pénz”


 • Kedves Csapó Ida!

  Nekem olyan kérdésem lenne, hogy hol lehet beszerezni ezt a könyvet? Illetve kapható-e már magyarul? Nagyon érdekel a téma és már régóta szeretném elolvasni, de nem tudom megszerezni.

  Mielőbbi válaszod előre is köszönöm.

  Kisbárnai Dia

 • Dia, Kim könyvét még mindig nem adta ki a Bagolyvár Könyvkiadó, de úgy tudom, hogy most már hamarosan tényleg megjelenik.
  Mindenképpen hírül fogom adni itt a blogban én is!

  Ida***

 • Kedves Ida!
  Spirituális vállalkozásfejlsztéssel foglalkozom. Elsősorban a nőket és fiatalabb korosztály helyzete érdekel, s nekik igyekszem maximális segítséget nújtani. Decemberben megjelenik második könyvem: A Női kiteljesedés útján cmmel, amely a női vállalkozásokat és a női éetet helyezi előtérbe, tele gyakorlatokkal.
  Szívesen találkoznék Veled, amikor alkalmasnak találod Te is.
  Sok sikert kívánok a munkádhoz,áldásos szép napot.
  Teri

 • Önállónak kell lenni az életben, annak körülményeiben.

Jelenleg nem tudsz hozzászólni.